Habitatge impulsa accions per millorar el servei i donar resposta a noves necessitats

Per Esment les persones són el centre de l’organització i la nostra raó de ser, i per això volem que també els nostres professionals se sentin bé, estiguin motivats amb el que fan i treballin en equip per aconseguir objectius i resultats que beneficiïn a les persones. És per aquest motiu que el servei d’Habitatge i atenció diürna ha desenvolupat al llarg d’aquest darrer any diverses accions dirigides a millorar la motivació, el compromís i la gestió del talent dels seus professionals amb la finalitat de validar la seva experiència i donar resposta a noves necessitats en atenció i acompanyament.

Una de les accions que s’han dut a terme és la creació d’un nou espai en el qual, una vegada al mes, els membres de l’equip poden treballar amb un psicòleg, tècniques i habilitats que els ajudin a gestionar emocions o situacions d’estrès. En aquest sentit, els professionals també han practicat tècniques de mindfulness i han participat en tallers relacionats amb la gestió d’equips i organització del temps.

Des d’Habitatge també s’ha donat especial importància a la supervisió de cadascuna de les accions que es duen a terme i, especialment, a la tutorització dels nous professionals que s’incorporen al servei. En aquest cas, s’ha sumat a l’equip una persona especialitzada en l’àmbit socioeducatiu que s’encarrega d’acompanyar, orientar i ajudar als nous professionals en tot allò que necessitin per oferir un bon servei.

Actualment, el servei d’Habitatge gestiona més de 300 places, en el 60% de les quals s’aplica el model de suport a l’habitatge. Un model que permet a les persones poder viure de forma autònoma i rebre els suports que necessiti en cada etapa de la seva vida.