340 persones se beneficien del servei d’Inserció Laboral per a persones amb discapacitat

Aquest projecte rep la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

L’accés a un lloc de feina millora la possibilitat de les persones amb necessitat de suport de dur una vida normalitzada, de poder gaudir de major autonomia, de generar vincles a l’entorn i, en definitiva, de millorar la seva qualitat de vida.

Per tal que les insercions laborals siguin satisfactòries per les empreses i les persones, l’equip d’orientadors d’Esment col·labora amb les primeres a l’hora de detectar possibles llocs de feina i els perfils més adients. A més, acompanya les persones seleccionades durant tot el seu procés d’inserció i realitza una feina continuada per tractar d’assegurar l’èxit de la inserció i el manteniment del lloc de feina.

Durant l’any 2022, 340 persones amb necessitat de suport s’han beneficiant del servei d’Inserció Laboral. D’aquestes, 101 tenen algun tipus de discapacitat física i 239 tenen discapacitat intel·lectual o Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). 97 persones han aconseguit una nova contractació al llarg d’enguany, gràcies a la col·laboració de 43 empreses de distints sectors.