226 joves reben orientació formativa i laboral a Esment Escola Professional

  • El projecte s’ha desenvolupat dins el marc del Pla Integral per a l’Orientació, Qualificació i Inserció Laboral, amb la participació del SOIB i el cofinançament de FSE.

 

L’orientació s’ha convertit per a molts joves en un servei imprescindible a l’hora de cercar una formació que s’adapti a les seves necessitats i que els hi permeti trobar una sortida laboral. Així ho demostren les últimes dades recollides pel Servei d’Orientació que des del 2019 ofereix Esment Escola Professional a joves d’entre 16 i 30 anys. Des del 2021 i fins a l’actualitat, el centre ha atès a 226 joves, els quals han rebut accions de valoració, diagnòstic i orientació i amb els que s’ha dissenyat, conjuntament, un itinerari personalitzat amb objectius formatius i laborals, gràcies als quals prop d’un 25% han acabat trobant feina.

El projecte d’inserció laboral que desenvolupa Esment Escola Professional des del 2021 s’inclou dins el marc de la convocatòria d’Itineraris Integrals d’Inserció per a Joves menors de 30 anys del SOIB.

El centre compta amb un equip d’orientació que dissenya un itinerari formatiu i laboral individualitzat per a cada jove. L’itinerari comença per escoltar les preferències i necessitats de la persona, valorar la seva candidatura i acompanyar-la durant tot el procés fins a la seva inserció laboral.

Durant el procés, Esment Escola Professional organitza sessions grupals per assessorar i informar dels recursos formatius, treballar competències transversals i digitals i la recerca de feina. Durant el 2021 es van organitzar un total de 65 sessions i hi van participar 150 joves.


«Conocer para elegir»: un projecte innovador

Orientar de forma adequada resulta fonamental per facilitar les transicions cap a la formació i la inserció laboral, però sovint molts joves no saben molt bé per on començar. Per aquest motiu, Esment Escola Professional ha impulsat «Conocer para elegir, un projecte innovador que consisteix a ajudar a la persona a conèixer «in situ» diferents professions abans de fer la seva elecció formativa i laboral.
Per dur a terme el projecte, es va comptar amb un equip de 9 professionals que, de forma voluntària, van exercir de coachs per mostrar a 10 joves com eren les seves professions i quines tasques duien a terme en el seu dia a dia. Gràcies a aquestes sessions els joves van poder veure com funcionava el món de l’empresa des de dins, i descobrir les avantatges i dificultats implícites a cada professió.

Més enllà d’aquest innovador projecte, Esment Escola Professional ha desenvolupat un model d’orientació propi que es basa en ajudar a la persona a definir la seva vocació i treballar de forma coordinada amb altres entitats i centres educatius amb l’objectiu de fer-li un seguiment i evitar que abandoni l’itinerari. En aquest sentit, el centre també ha seguit reforçant els vincles i les col·laboracions amb noves empreses a fi d’assegurar la inserció laboral del joves i potenciar la contractació.

L’obertura del centre formatiu Esment Inca, ha permès a Esment Escola Professional poder obrir noves línies formatives, contactar amb empreses de la zona i poder ampliar l’oferta formativa a joves del Raiguer i nord de l’illa.