Resultats 2023 del Servei d’Orientació Professional (SOP) per a persones amb Discapacitat Intel·lectual

El Servei d’Orientació Professional (SOP) per a persones amb Discapacitat Intel·lectual es va iniciar l’1 de març del 2023 i va finalitzar el 29 de febrer del 2024, amb un objectiu d’atenció de 247 participants.
S’han atès 249 participants (79 dones i 170 homes). Les edats de les persones participants han estat de 55% menors de 21 anys; 19% entre 21-25 anys; 13% entre 25-33 anys; 9% entre 35-45 anys i 4% més grans de 45 anys.
Les persones participants del servei quan s’incorporen al servei inicien un procés d’orientació professional amb l’objectiu d’incorporar-se a treballar a les empreses. En el qual es fa servir la metodologia de treball amb suport.
Les persones són protagonistes de tot el seu procés i per això es realitzen accions individuals i grupals. S’han fet 343 sessions grupals.
Utilitzem estratègies i eines col·laboratives entre els participants i els orientadors per treballar els objectius que es proposen i les metes a assolir a l’Itinerari formatiu i laboral de les persones.
El procés es realitza des de l’orientació vocacional, per poder identificar-ne el perfil professional i les activitats laborals més adequades a les competències i els interessos.

54 participants han iniciat processos formatius a altres centres formatius amb l’acompanyament del Servei d’Orientació Professional. 13 participants han iniciat processos formatius als itineraris d’Esment Escola Professional.
Des del servei s’han realitzat 2 convenis amb empreses per al coneixement d’habilitats i capacitats laborals a empreses. Aquesta activitat permet explorar un perfil laboral a una empresa. conèixer les competències del sector laboral elegit.
Des del servei es fan accions amb empreses per aconseguir generar oportunitats d’ocupació. S’han signat 97 acords amb empreses col·laboradores i s’han aconseguit que 46 participants tinguessin oportunitats de feina a les empreses col·laboradores.

 

El Servicio de Orientación Profesional (SOP) para personas con Discapacidad Intelectual se inició el 1 de marzo de 2023 y finalizó el 29 de febrero de 2024, con un objetivo de atención de 247 participantes.
Se han atendido a 249 participantes (79 mujeres y 170 hombres). Las edades de las personas participantes han sido de un 55 % menores de 21 años; 19% entre 21-25 años; 13% entre 25-
33 años; 9% entre 35-45 años y 4% mayores de 45 años.
Las personas participantes del servicio cuando se incorporan en el servicio inician un proceso de orientación profesional con el objetivo de incorporase a trabajar en las empresas. En el cual se utiliza la metodología de Empleo con Apoyo.

Las personas son protagonistas de todo su proceso y para ello se realizan acciones individuales y grupales. Se han realizado 343 sesiones grupales.

Utilizamos estrategias y herramientas colaborativas entre los participantes y los orientadores para trabajar los objetivos que se proponen y las metas a alcanzar en el Itinerario formativo y laboral de las personas.

El proceso se realiza desde la Orientación vocacional, para poder identificar su perfil profesional y las actividades laborales más adecuadas a sus competencias e intereses.

54 participantes han iniciado procesos formativos en otros centros formativos con el acompañamiento del Servicio de Orientación Profesional. 13 participantes han iniciado procesos formativos en los itinerarios de Esment Escola Professional.
Desde el servicio se han realizado 2 convenios con empresas para el conocimiento de habilidades y capacidades laborales en empresas. Esta actividad permite explorar un perfil laboral en una empresa. conocer las competencias del sector laboral elegido.

Desde el servicio se realizan acciones con empresas para conseguir generar oportunidades de empleo. Se han firmado 97 acuerdos con empresas colaboradoras y se han conseguido que 46 participantes tuvieran oportunidades de empleo en las empresas colaboradoras.

SOIB Concertació Servei d’Orientació Professional, promogut pel SOIB i que ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

 

 

Deja una respuesta