Resultats 2023 del Servei d’Orientació Professional (SOP) per a persones amb amb Discapacitat Física

El Servei d’Orientació Professional (SOP) per a persones amb Discapacitat Física es va iniciar l’1 de març del 2023 i va finalitzar el 29 de febrer del 2024, amb un objectiu d’atenció de 105 participants.
S’han atès 106 participants (53 dones i 53 homes). Les edats de les persones participants han estat de 7% menors de 21 anys; 5% entre 21-25 anys; 18% entre 25-33 anys; 22% entre 35-45
anys i 30% entre 45-55 anys i 18% més grans de 55.
Les persones participants del servei, quan s’incorporen al servei; inicien un procés d’orientació professional amb l’objectiu d’incorporar-se a treballar a les empreses.
Les persones són protagonistes de tot el procés. Utilitzem estratègies i eines col·laboratives entre els participants i els orientadors per treballar els objectius que es proposen i les metes a assolir a l’Itinerari formatiu i laboral de les persones.
El procés es realitza des de l’orientació vocacional, per poder identificar-ne el perfil professional i les activitats laborals més adequades a les competències i els interessos. Moltes vegades es realitza una reorientació cap a un nou perfil laboral ajustant-se a les seves limitacions físiques motiu de les necessitats de suport.
7 participants han iniciat processos formatius a altres centres formatius amb l’acompanyament del Servei d’Orientació Professional
Des del servei es fan accions amb empreses per aconseguir generar oportunitats d’ocupació. S’han signat 100 acords amb empreses col·laboradores i s’han aconseguit que 36 participants tinguessin oportunitats de feina a les empreses col·laboradores.

 

El Servicio de Orientación Profesional (SOP) para personas con Discapacidad Física se inició el 1 de marzo de 2023 y finalizó el 29 de febrero de 2024, con un objetivo de atención de 105 participantes.
Se han atendido a 106 participante (53 mujeres y 53 hombres). Las edades de las personas participantes han sido de un 7% menores de 21 años; 5 % entre 21-25 años; 18% entre 25-33
años; 22% entre 35-45 años y 30% entre 45-55 años y 18% mayores de 55.
Las personas participantes del servicio, cuando se incorporan en el servicio, inician un proceso de orientación profesional con el objetivo de incorporase a trabajar en las empresas.
Las personas son protagonistas de todo su proceso. Utilizamos estrategias y herramientas colaborativas entre los participantes y los orientadores para trabajar los objetivos que se proponen y las metas a alcanzar en el Itinerario formativo y laboral de las personas.
El proceso se realiza desde la Orientación vocacional, para poder identificar su perfil profesional y las actividades laborales más adecuadas a sus competencias e intereses. En muchas ocasiones se realiza una reorientación hacia un nuevo perfil laboral ajustándose a sus limitaciones físicas motivo de sus necesidades de apoyo.
7 participantes han iniciado procesos formativos en otros centros formativos con el acompañamiento del Servicio de Orientación Profesional
Desde el servicio se realizan acciones con empresas para conseguir generar oportunidades de empleo. Se han firmado 100 acuerdos con empresas colaboradoras y se ha conseguido que 36 participantes tuvieran oportunidades de empleo en las empresas colaboradoras.

 

SOIB Concertació Servei d’Orientació Professional, promogut pel SOIB i que ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

 

 

Deja una respuesta